Betingelser for leje

Generelt

 • Træning i Just Be Dogs hal er på eget ansvar, og vi kan ikke drages til ansvar for skader på hund eller fører, med mindre disse skyldes særlig grov forsømmelighed fra vores side.
 • Hallens redskaber, inventar og grønne områder, må kun bruges til dets tiltænkte formål.
 • Enhver har pligt til at oplyse Just Be Dog om observerede skader på såvel bygninger som inventar, således at vi kan foranledige en udbedring af forholdene.
 • Hallens anvisninger skal i alle henseender følges.
 • Brud på hallens regler kan medføre bortvisning.
 • Hårdhændet håndtering af hunde er under ingen omstændigheder tilladt i Just Be Dogs hal, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Ingen løse hunde på området, af hensyn til stedets beboere og naboer.
 • Ingen gøende hunde i bilerne, af hensyn til naboer.
 • Husk at samle hundens efterladenskaber op også på luftearealet. Der er skraldespand i og udenfor hallen.
 • Ingen parkering på græsset. 

Indendørs regler

 • Alle hunde skal være grundigt luftet inden træningsstart.
 • Det er forbudt for en hund at gøre sig ren i hallen! Hvis uheldet er ude, påhviler det føreren, med det samme, at rydde op og gøre rent efter den. Rengørings kit og vejledning forefindes.
 • Hav snor på hunden, når du går ind og ud af hallen.
 • Ingen løse hunde i hallen, med mindre de er under opsyn/træning.
 • Træning foregår i fodtøj beregnet til indendørs brug. Skal man hurtigt ud, tages blå fodsutter uden på indendørsskoene.
 • Tæver i løbetid er velkomne, men SKAL under hele opholdet i hallen være iklædt løbetidsbukser.
 • Rygning er selvfølgelig forbudt.
 • Vandskåle skal stå på terassen.
 • Husk at slukke lyset og låse af og sæt nøglen i nøgleboksen, når hallen forlades.

 

Forsikring og vaccination

 • Det er ejerens/førerens ansvar at enhver hund de træner i Just Be Dogs hal er vaccineret, og således beskyttet mod de mest almindelige og smitsomme sygdomme. Er hunden syg (kennelhoste eller lignende), medtages den selvfølgelig ikke på området.
 • Det er ejerens/førerens ansvar at medbragte hunde er forsikret med udvidet ansvarsforsikring.
 • Just Be Dog kan til enhver tid kræve at se dokumentation for at hunden er korrekt vaccineret og forsikret.

 
Bookning og betaling

 • Der skal minimum bookes en time. Hallen skal ryddes inden slut af booket tid – så der ikke “tages” tid fra næste lejer.
 • Træning i hallen skal forudbetales, og bookede træningstider er først reserveret når Just Be Dog har modtaget betalingen. 
 • Ved aflysning af bookingen mindre end 24 timer før bookingstart tilbagebetales hallejen ikke.
 • Individuelle reserverede træningstimer kan aflyses af Just Be Dog, hvis hallen udlejes til heldagsarrangementer. Ved aflysning betales leje tilbage, eller en alternativ tid aftales.
 • Ved bortvisning refunderes halleje ikke!

 

Timepriser Oktober – April 2020/2021

 

Hverdage fra kl. 8.00 til 16.00    150,-
Hverdage fra kl. 16.00 til 22.00    200,-
Weekendage/Helligdage fra kl. 8.00 til 20.00     200,-
Hel weekend dag/Hellig dag fra kl. 8.00 til 20.00    1600,-
Hel weekend fra kl. 8.00 til 20.00      3000,-
10 timers formiddags klippekort, hverdage kl. 8.00 til 16.00 1300,-

Lejebetingelser